Şamanizm

Şamanizm

(ʃama'nizm)
ad
din Şamanizm dini