ıslah

ıslah

(ɯs'ɫah)
ad ıslahı (ɯslaː'hɯ)
1. ıslahı mümkün olmayan hatalar
Hükümet vergi reformunu ıslah etti.
2. buğday ıslahı