üzül-

(üzülür konumundan yönlendiriliyor)

üzül-

(yzyl'-)
fiil nesnesiz üzülür (yzy'lyɾ)
Ailesinden ayrıldığı için üzülüyor.