ütopik

(ütopiği konumundan yönlendiriliyor)

ütopik

(yto'pic)
sıfat ütopiği (ytopi'i)
ütopik hesaplar