üstesinden gel-

(üstesinden gelir konumundan yönlendiriliyor)

üstesinden gel-

(ystesinden ɟel-)
fiil nesnesiz üstesinden gelir (ystesin'den ɟeliɾ)
İşlerin üstesinden gelemedi.