üslup

üslup

style (ys'lup)
ad üslubu (ysluː'bu)
Şairin üslubu hakkında konuştu.