ürolog

(üroloğu konumundan yönlendiriliyor)

ürolog

(yɾo'lok)
ad üroloğu (yɾolo'u)
tıp ürolog tavsiyesi