ürü-

(ürür konumundan yönlendiriliyor)

ürü-

(yɾy'-)
fiil nesnesiz ürür (y'ɾyɾ)
ürüyen köpekler