ümit

(ümidi konumundan yönlendiriliyor)

ümit

hope, promise (y'mit)
ad ümidi (ymiː'di)
ümit beslemek
İyileşmesini ümit ediyorlar.