özen

özen

attentiveness, care, caution, regard (œ'zen)
ad
özen isteyen bir iş
Sağlığına özen gösterir.