öfkelen-

öfkelen-

(œfcelen'-)
fiil nesnesiz öfkelenir (œfcele'niɾ)
Öfkelenince kalbi sıkıştı.