ödlek

(ödleği konumundan yönlendiriliyor)

ödlek

chicken, chicken-hearted (œd'lec)
sıfat ödleği (œdle'i)
ödlek bir adam