çanak

çanak

bowl, crockTopfгоршок (ʧa'nak)
ad çanağı (ʧana'ɯ)
1. bir tür kap porselen çanak
2. göz çukuru çanaktaki sinirler
3. botanik çiçekte yaprak bitkilerin çanak yapıları
4. coğrafya bir arazi bölgedeki çanakların oluşumu