çakur çukur

çakur çukur


zarf
bir tür ses çakur çukur çalışan makine