çağrışımcılık

çağrışımcılık

(ʧaːɾɯʃɯmʤɯ'ɫɯk)
ad çağrışımcılığı (ʧaːɾɯʃɯmʤɯɫɯ'ɯ)
bir doktrin çağrışımcılığın temel kaynakları