çağlayanlar

çağlayanlar

peřeje

çağlayanlar

fos

çağlayanlar

Stromschellen

çağlayanlar

rapids

çağlayanlar

rápidos

çağlayanlar

koski

çağlayanlar

rapides

çağlayanlar

brzaci

çağlayanlar

rapide

çağlayanlar

早瀬

çağlayanlar

여울

çağlayanlar

stroomversnelling

çağlayanlar

stryk

çağlayanlar

katarakta

çağlayanlar

cachoeira, rápidos

çağlayanlar

водоскат

çağlayanlar

fors

çağlayanlar

ส่วนของแม่น้ำที่ไหลแรงและเร็ว

çağlayanlar

ghềnh

çağlayanlar

急流