Çin'de yüksek memur

Çin’de yüksek memur

مُوَظَّف

Çin’de yüksek memur

vysoký státní úředník

Çin’de yüksek memur

mandarin

Çin’de yüksek memur

Mandarin

Çin’de yüksek memur

μανδαρίνος

Çin’de yüksek memur

mandarin

Çin’de yüksek memur

mandarín

Çin’de yüksek memur

virkamies

Çin’de yüksek memur

mandarin

Çin’de yüksek memur

dužnosnik

Çin’de yüksek memur

mandarino

Çin’de yüksek memur

上級官吏

Çin’de yüksek memur

관료

Çin’de yüksek memur

mandarijn

Çin’de yüksek memur

byråkrat

Çin’de yüksek memur

mandaryn

Çin’de yüksek memur

mandachuva, mandarim

Çin’de yüksek memur

чиновник

Çin’de yüksek memur

mandarin

Çin’de yüksek memur

ข้าราชการพลเรือน

Çin’de yüksek memur

viên chức chính phủ

Çin’de yüksek memur

内务官员