kısa not

kısa not

chit, memo

kısa not

oběžník

kısa not

memo

kısa not

Notiz

kısa not

memorando

kısa not

muistio

kısa not

note

kısa not

memorandum

kısa not

promemoria

kısa not

メモ

kısa not

메모

kısa not

memo

kısa not

notat

kısa not

notatka

kısa not

memorando

kısa not

PM

kısa not

กระดาษจดบันทึก

kısa not

thông báo nội bộ

kısa not

备忘录