güzün

(guzun konumundan yönlendiriliyor)

güzün

('ɟyzyn)
zarf
Üzüm hasadını güzün yaparlar.